Moderno človeštvo se nahaja v vrtincu zelo krhkega ravnovesja med ekonomijo, politiko, prenaseljenostjo, ekologijo in številnimi drugimi faktorji, ki povzročajo napetosti. Istočasno je razvoj modernih komunikacij in prevoznih sredstev omogočil nenehno cirkulacijo ljudi, dogodkov in informacij do te mere, da je svet postal globalna vas. Kot ključno in nujno varovalko za prihodnost in vse negativne posledice modernizacije (ekonomski pritiski in ekonomske migracije, revščina v državah tretjega sveta, ogroženost socialne države, politični nemiri in vojne, ekološki in trajnostni problemi), v Društvu za boljši svet podpiramo in delimo idejo o skupni odgovornosti, medkulturnem dialogu, razumevanju globalne soodvisnosti ter solidarnosti med posamezniki, organizacijami, narodi in državami. Le z  zavedanjem vseh pasti in priložnosti, ki jih prinašajo izzivi ekonomskih in prisilnih migracij, bomo lahko ustvarili odprto družbo prihodnosti, v kateri ne bo prostora za nestrpnost, ksenofobijo, rasizem in sovražni govor. Ključnega pomena za doseganje teh ciljev je izobraževanje vseh struktur človeštva, še posebej populacije mladih, katerim je namenjen naš 
projekt »Kar boli svet, boli tudi mene!«

gallery/slika zemlja otroci s slikarjem

Spremljaj nas tudi na Facebooku

gallery/1-what do you think