gallery/slika zemlja otroci s slikarjem
gallery/kar boli svet, boli tudi mene! (1)

Obdobje zadnjih petdesetih let je poleg neverjetnih tehnoloških in gospodarskih sprememb prineslo tudi številne spremembe v sestavi družbe. Zaradi ekonomskih, političnih in ekoloških razlogov se je začela oblikovati moderna družba, za katero so značilne migracije, ekonomska, verska, etnična in kulturna raznolikost. Ob vseh teh dogodkih je edino logično in ključno za obstoj ustvariti odprto družbo, ki bo sposobna socialne solidarnosti, medsebojne strpnosti in medkulturnega dialoga. V želji, da bi promovirali in sooblikovali takšno družbo, smo ustvarili projekt »Kar boli svet, boli tudi mene!«, ki temelji na mladih, kot aktivnih oblikovalcih družbe prihodnosti.

Celotni projekt smo zastavili večplastno, v smeri izobraževanja, vzgoje in spodbujanja zavedanja o ciljih projekta ter preprečevanja in zaščite pred morebitnimi neugodnimi posledicami. Naše izobraževanje je usmerjeno predvsem na:

  • spoznavanje in informiranje o vzrokih in posledicah migracij;
  • informiranje o osnovnih človekovih pravicah migrantov in beguncev;
  • medsebojno spoznavanje, razumevanje, sodelovanje in dialog med različnimi kulturami, verami in etničnimi skupnostmi;
  • spoznavanje sovražnega govora in njegovih posledic na življenje posameznika, družin in družbe;
  • omogočanje osebnega stika s pripadniki različnih etničnih skupnosti in razvoj empatičnega vživljanja v tujo usodo;
  • pomen socialne solidarnosti;
  • krepitev zavedanja, da priseljenci s svojim znanjem in delom prispevajo k razvoju družbe;
  • spodbujanje kritičnega razmišljanja;
  • iskanje lastnih rešitev za ustvarjanje bolj pravične in odprte družbe

 

V letu 2019 sodeluje v projektu 9 osnovnih šol. V sklop projekta spada izvedba predstav in delavnic ter nagradni natečaj za literarne, likovne in multimedijske prispevke. Izdelana je tudi zanimiva zabavno-poučna didaktična igra z naslovom Kar boli svet, boli tudi mene. 

Pričakovani rezultati projekta so realizacija zgoraj navedenih ciljev ter strpna družba do različnih etičnih skupin, pripradnikov drugih ras, religij in nacionalnosti nasploh.

Izvedbo projekta v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje. 
http://www.vlada.si/pomoc_beguncem/

 

O PROJEKTU