DOGODKI

Projektni dnevi »Kar boli svet, boli tudi mene!«, ki zajemajo vzgojno gledališko predstavo »Kar boli svet, boli tudi mene!« in interaktivne delavnice za učence 3. triade:

 

 • 6.4.2019 ob 9:10 na OŠ Frana Kranjca Celje;
 • 8.4.2019 ob 7:30 na OŠ Jurija Dalmatina Krško
 • 15.4.2019 ob 8:20 na OŠ Mežica
 • 25.4.2019 ob 12:05 na OŠ Gornja Radgona
 • 20.5.2019 ob 11:00 na OŠ Zadobrova
 • 27.5.2019 ob 9:00 na OŠ Vuzenica
 • 31.5.2019 ob 11:25 na OŠ Tržič
 • 12.6.2019 ob 8:00 na OŠ Cerknica
 • 10.6.2019 ob 8:30 na OŠ Slava Klavora Maribor
 • 18.6.2019 ob 8:30 na OŠ Janka Glazarja Ruše
 • 19.6.2019 ob 8:20 na OŠ Draga Kobala Maribor
 • 19.6.2019 ob 10:30 na OŠ Janka Glazarja Ruše
 • 20.6.2019 ob 8:30 na OŠ Maksa Durjave Maribor

 

 • 7.4.2018 ob 7:45 na OŠ Laško in podružnična šola POŠ Debro;
 • 19.4.2018 ob 7:35 na OŠ Velika Dolina;
 • 21.4.2018 ob 8:15 na OŠ Beltinci;
 • 26.4.2018 ob 8:20 na OŠ neznanih talcev Dravograd;
 • 25.5.2018 ob 9:45 na OŠ Divača;
 • 8.6.2018 ob 11:20 na OŠ Vodice;
 • 12.6.2018 ob 8:20 na OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor;
 • 14.6.2018 ob 7:30 na OŠ Pod goro Slovenske Konjice;
 • 21.6.2018 ob 8:20 na OŠ Jakoba Aljaža Kranj;