DOGODKI

PRISPEVKI O PROJEKTU "KAR BOLI SVET, BOLI TUDI MENE!" :

14.10., 17.10. in 24.10. 2020 ob 20h STUDI 12 TV  (s tremi ponovitvami na omenjen dan). 

Prispevek bo od 15.10.2019 dostopen tudi na www.studio12.si.

 

 

Projektni dnevi »Kar boli svet, boli tudi mene!«, ki zajemajo vzgojno gledališko predstavo »Kar boli svet, boli tudi mene!« in interaktivne delavnice za učence 3. triade:

 

 • 6.4.2019 ob 9:10 na OŠ Frana Kranjca Celje;
 • 8.4.2019 ob 7:30 na OŠ Jurija Dalmatina Krško
 • 15.4.2019 ob 8:20 na OŠ Mežica
 • 25.4.2019 ob 12:05 na OŠ Gornja Radgona
 • 20.5.2019 ob 11:00 na OŠ Zadobrova
 • 27.5.2019 ob 9:00 na OŠ Vuzenica
 • 31.5.2019 ob 11:25 na OŠ Tržič
 • 12.6.2019 ob 8:00 na OŠ Cerknica
 • 10.6.2019 ob 8:30 na OŠ Slava Klavora Maribor
 • 18.6.2019 ob 8:30 na OŠ Janka Glazarja Ruše
 • 19.6.2019 ob 8:20 na OŠ Draga Kobala Maribor
 • 19.6.2019 ob 10:30 na OŠ Janka Glazarja Ruše
 • 20.6.2019 ob 8:30 na OŠ Maksa Durjave Maribor
 • 23.9.2019 ob 12:10 na OŠ Martina Konšaka Maribor
 • 24.9.2019 ob 11:20 na OŠ Martina Konšaka Maribor
 • 26.9.2019 ob 11:20 na OŠ Martina Konšaka Maribor
 • 30.9.2019 ob 12:10 na OŠ Martina Konšaka Maribor
 • 1.10.2019 ob 11:20 na OŠ Martina Konšaka Maribor
 • 3.10.2019 ob 11:20 na OŠ Martina Konšaka Maribor
 • 18.10.2019 ob 7:30 na OŠ France Prešeren Maribor
 • 25.10.2019 ob 7:30 na OŠ France Prešeren Maribor

 

 • 7.4.2018 ob 7:45 na OŠ Laško in podružnična šola POŠ Debro;
 • 19.4.2018 ob 7:35 na OŠ Velika Dolina;
 • 21.4.2018 ob 8:15 na OŠ Beltinci;
 • 26.4.2018 ob 8:20 na OŠ neznanih talcev Dravograd;
 • 25.5.2018 ob 9:45 na OŠ Divača;
 • 8.6.2018 ob 11:20 na OŠ Vodice;
 • 12.6.2018 ob 8:20 na OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor;
 • 14.6.2018 ob 7:30 na OŠ Pod goro Slovenske Konjice;
 • 21.6.2018 ob 8:20 na OŠ Jakoba Aljaža Kranj;