Ekološko- kulturno društvo Za boljši svet

Bolfenška 66, 2000 Maribor

Mobilni telefon: 041 540 616 in 041 678 074
Fax: 02 3304 376

Email: boljsi.svet@siol.net  

Društvo Za boljši svet je nevladna in humanitarna organizacija v javnem interesu. Združuje skupino strokovnih pedagoških delavcev, ki že od leta 2001 delujejo na nacionalnem in mednarodnem področju. Pri delu sodelujejo s strokovnjaki iz medicine, okoljevarstva, izobraževanja ter drugih področij. Osnovni namen društva je promocija človeških vrednot in s tem posledično izboljšanje kvalitete življenja ter medsebojnih odnosov na vseh nivojih življenja.
 

Osnovne dejavnosti društva so: 

 • vzgojno - izobraževalne delavnice za otroke, mladino in odrasle;
 • predavanja in seminarji za učence, učitelje in starše;
 • spodbujanje vedenjskih sprememb s pomočjo kreativnih medijev, kot so gledališče, glasba in gibanje;
 • humanitarni in izobraževalni projekti na področju zdravja, higiene, enakosti, medkulturnega dialoga in okoljevarstva v Afriki, Indiji in na Balkanu;
 • krepitev medgeneracijskega dialoga;
 • delavnice za starejše;
 • samozaložba knjig in didaktičnih pripomočkov za izobraževanje o človeških vrednotah in varstvu okolja;
 • ozaveščanje javnosti.

Društvo Za boljši svet deluje na sledečih tematskih področjih: 

 • izobraževanje mladih na temo vrednot, človekovih pravic in etike;
 • ekološki projekti;
 • projekti zdravja;
 • nenasilje na šolah; 
 • medkulturni dialog;
 • preprečevanje odvisnosti;
 • krepitev duševnega zdravja pri mladih in starejših; 
 • socialno - humanitarni projekti.

Društvo sodeluje z osnovnimi in srednjimi šolami, vrtci, mladinskimi centri, domovi za starejše, mladinskimi domovi, posamezniki, organizacijami in drugimi izobraževalnimi institucijami na nacionalni ravni. Ob tem izvaja tudi humanitarne in izobraževalne projekte v tujini v neposrednem sodelovanju s partnerji (Kenija, Indija, Anglija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina).

Delovanje društva Za boljši svet lahko spremljate na:

uradni spletni strani: www.forbetterworld.si
ter na Fb strani: www.facebook.com/forbetterworld.si

Izvedba projekta, ki ga je finančno podprl Urad Vlade RS za komuniciranje, poteka pod okriljem:

gallery/slika zemlja otroci s slikarjem